Angielski
Angielski bezbłędnik językowy

Borrow vs. lend – jak poprawnie ich używać | Angielski Bezbłędnik Językowy #023

Borrow, czy lend? Czy oba te słowa znaczą pożyczać? A jeśli tak, to jaka jest między nimi różnica? Na te pytania odpowiemy w tym odcinku Angielskiego Bezbłędnika Językowego. Zapraszamy!

W języku angielskim używa się dwóch różnych czasowników o znaczeniu pożyczać:

Borrow – pożyczać (od kogoś)
Lend – pożyczać (komuś)

Kiedy używamy czasownika
borrow, łączy się on z przyimkiem from, natomiast lend pojawia się w towarzystwie przyimka to. Spójrzmy na poniższe przykłady.

I borrowed these flip-flops from Denzel Washington. (Pożyczyłem te klapki od Denzela Washingtona)
She never lends her books to strangers. (Ona nigdy nie pożycza swoich książek nieznajomym)

Częstym błędem jest użycie czasownika borrow zamiast lend, tak jak w poniższych przykładach:

Would you borrow me your charger? (Pożyczyłbyś mi swoją ładowarkę?)
He borrowed them a lot of money. (On pożyczył im dużo pieniędzy)

A tak będą wyglądać powyższe zdania w poprawnej formie:

Would you lend me your charger? (Pożyczyłbyś mi swoją ładowarkę?)
He lent them a lot of money. (On pożyczył im dużo pieniędzy)

Jak pewnie już zauważyliście, lend jest czasownikiem nieregularnym. Jego forma czasu przeszłego to lent.

Podsumowując, czasownika borrow użyjemy, kiedy pożyczamy coś od kogoś (czyli coś otrzymujemy), a lend w przypadku pożyczania czegoś komuś (czyli kiedy komuś coś dajemy).

Jak zawsze, jeśli macie jakiekolwiek pytania dotyczące przedstawionego zagadnienia, chętnie na nie odpowiemy w komentarzach pod tym postem. Zapraszamy za tydzień na kolejny odcinek Angielskiego Bezbłędnika Językowego.