Angielski
Angielski bezbłędnik językowy

How does it work? Wszystko o Indirect questions | Angielski Bezbłędnik Językowy #026

W dzisiejszym odcinku Angielskiego Bezbłędnika Językowego odpowiemy sobie na pytanie o to, jak zadawać pytania, które nie do końca są pytaniami. Brzmi zagadkowo? Zapraszamy do lektury!

 • Zaczniemy od bardzo szybkiego kursu tworzenia pytań. Przyjrzyjcie się poniższemu zdaniu twierdzącemu:

  – Tom keeps a pink elephant in his garage. (Tom trzyma różowego słonia w garażu)

Teraz przekształcimy je w pytanie zamknięte:

 • Does Tom keep a pink elephant in his garage? (Czy Tom trzyma różowego słonia w garażu?)

Co się zmieniło? Dodaliśmy operator does, który służy nam do tworzenia pytań i przeczeń w trzeciej osobie liczby pojedynczej czasu Present Simple. Kiedy operatorowi nie towarzyszy żaden przysłówek pytający, nasze pytanie ma charakter zamknięty (stąd słowo czy na początku polskiego tłumaczenia). Wystarczy, że dodamy taki przysłówek, a pytanie zamieni się z zamkniętego w otwarte:

 • Why does Tom keep a pink elephant in his garage? (Dlaczego Tom trzyma różowego słonia w garażu?

Teraz możemy przejść do sedna sprawy. Spójrzcie na poniższe pytanie. Co tu jest nie tak?

 • – Do you know why does Tom keep a pink elephant in his garage? (Czy wiesz dlaczego Tom trzyma różowego słonia w garażu?)

Powyższe zdanie jest jak najbardziej pytaniem i wymaga operatora. Tylko że my już go tam mamy – jest na samym początku zdania (Do you know… ?). Jako że całe zdanie jest jednym pytaniem, a nie dwoma, to drugi operator zniknie:

 • – Do you know why Tom keeps a pink elephant in his garage?

Taki typ pytań nazywamy pytaniami pośrednimi (indirect questions). Poniżej kilka dodatkowych przykładów:

 • – How does it work? (Jak to działa?)
 • – Do you know how it works? (Czy wiesz jak to działa?)
 • – Where did he go? (Gdzie on poszedł?)
 • – Did you see where he went? (Widziałaś gdzie on poszedł?)
 • – What is this? (Co to jest?)
 • – Could you tell me what this is? (Mógłbyś mi powiedzieć co to jest?)

Ta sama zasada obowiązuje w zdaniach twierdzących i przeczących, które “wchłonęły” pytanie:

 • – How does it work? (Jak to działa?)
 • – I don’t understand how it works. (Nie rozumiem jak to działa)
 • – Where did he go? (Gdzie on poszedł?)
 • – I don’t know where he went. (Nie wiem gdzie on poszedł)
 • – What is this? (Co to jest?)
 • – I want to know what this is. (Chcę wiedzieć co to jest)
Mamy nadzieję, że po lekturze tego posta już wiecie jak zadawać pytania pośrednie w języku angielskim. Zachęcamy Was też do ponownego obejrzenia naszego minutowego materiału wideo, który powinien teraz nabrać więcej sensu 🙂
Zapraszamy na kolejną odsłonę Angielskiego Bezbłędnika Językowego już w kolejny czwartek. Do zobaczenia!