Angielski
Angielski bezbłędnik językowy

EITHER, NEITHER | Angielski Bezbłędnik Językowy #015

Either czy neither? Co te słowa w ogóle znaczą? I jak to się wymawia? Jeśli zadajecie sobie te pytania, to koniecznie obejrzyjcie poniższy materiał wideo i zapoznajcie się z dalszą częścią tego artykułu.

Wymowa

Słowa either i neither można wymawiać na dwa sposoby. W słowie either pierwsza sylaba to albo [i], albo [aj], a w neither powiemy [ni] lub [naj]. Druga sylaba w obu słowach zawsze będzie brzmiała tak samo jak w mother czy father. 

Pierwszy rodzaj wymowy (ee-ther / nee-ther) jest powszechniejszy w Stanach Zjednoczonych, zaś drugi wariant (eye-ther / nye-ther) bywa często utożsamiany z Wyspami Brytyjskimi, jednak w rzeczywistości oba są używane zarówno przez Amerykanów, jak i Brytyjczyków. Sposób wymowy tych słów nie ma wpływu na ich znaczenie.

Znaczenie

Tutaj robi się jeszcze ciekawiej, bo either i neither możemy przetłumaczyć na kilka sposobów, w zależności od funkcji jaką spełniają w danym zdaniu.

 • Either – albo, którykolwiek, też nie
 • Neither – ani, żaden, też nie
 1.  Albo… albo / ani… ani

Aby przedstawić dwie wykluczające się opcje, użyjemy struktury either or … (albo-albo), lub neither nor … (ani-ani)

 • We can either run away or stay and fight. (Możemy albo uciekać, albo zostać i walczyć).
 • He’s neither at work nor at home. (Nie ma go ani w pracy, ani w domu).

2. Żaden

W przypadku, kiedy w zdaniu mamy już przeczenie, użyjemy either, natomiast w zdaniach twierdzących – neither (Uwaga: w języku polskim zawsze użyjemy podwójnego zaprzeczenia, dlatego w tłumaczeniach nie będzie różnicy)

 • I don’t like either of them. (Nie lubię żadnego z nich).
 • Neither of us went to the party. (Żadna z nas nie poszła na przyjęcie / Żaden z nas nie poszedł na przyjęcie).

3. Którykolwiek (z dwóch)

Tutaj jest tylko jedna możliwość – either.

 • Which T-shirt do you want? Red or white? (Którą koszulkę chcesz? Czerwoną czy białą?).
 • Doesn’t matter. Give me either of them (Obojętnie. Daj mi którąkolwiek).

4. Też / też nie

W zdaniach twierdzących używamy słów too lub as well w znaczeniu też / również. Można także zastosować konstrukcję z so (przykład poniżej), W zdaniach przeczących (lub pozornie przeczących) zastosujemy w tym celu either / neither.

 • I’m starving!” (Umieram z głodu!).
 • I’m hungry too” / (Też jestem głodny).

   

 • Winona Ryder wasn’t interested either. (Winona Ryder też nie była zainteresowana).

   

 • I really like this place.” (Naprawdę lubię to miejsce).
 • So do I” (Ja też)

   

 • I don’t like Amanda” (Nie lubię Amandy)
 • Neither do I” (Ja też nie)
Jak zawsze, w razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, zostawcie komentarz pod spodem, a my chętnie udzielimy Wam odpowiedzi. Do zobaczenia następnym razem! ​