Różne

Jakie są najważniejsze cele edukacji, szkoły, rodzica?

Trening, mentoring, nauczanie – kiedykolwiek naszym zadaniem jest pomoc w rozwoju innym, warto zacząć od tego, co jest celem takie zadania. W tym filmy dowiecie się, jak powinny wyglądać ogólne cele i założenia edukacji. I chociaż film jest skierowany przede wszystkim do tych z Was, którzy mają do czynienia z dziećmi, młodzieżą i studentami, to również pracując z dorosłymi możecie znaleźć tu coś dla siebie.

Jeśli chcesz przejeść do omówienia konkretnego fragmentu, skorzystajcie z poniższej podpowiedzi.

Inspiracja (3:22)
– Ekspozycja (3:46)
– Zachęcanie (6:15)

Identyfikacja (10:29)
– Talent (10:45)
– Mocne i słabe strony (11:58)
– Zainteresowania (12:57)
– Drive (14:13)

Rozwój (15:26)
– indywidualizacja (16:01)
– Poziom (17:03)
– Zainteresowania (18:00)
– Narzędzia (19:15)