Angielski
Angielski bezbłędnik językowy

JOB vs. WORK | Angielski Bezbłędnik Językowy #016

Czy work i job znaczą to samo? Czy można ich używać zamiennie? Dowiecie się tego z naszego nowego odcinka Angielskiego Bezbłędnika Językowego!

Choć słowa work i job często są uważane za synonimy, rzadko zdarza się, żeby były używane zamiennie w tym samym kontekście. Przyjrzyjmy się im najpierw z gramatycznego punktu widzenia.

Work może być zarówno czasownikiem (pracować, działać), jak i rzeczownikiem (praca), natomiast słowo job, choć bywa niekiedy używane jako czasownik, najczęściej pojawi się jako rzeczownik (praca, zawód).

W dalszej części artykułu skupimy się na różnicach między work i job rozumianych jako rzeczowniki.

Po pierwsze, work jest rzeczownikiem niepoliczalnym (poza jednym wyjątkiem – kiedy używamy słowa work na określenie dzieła sztuki), w przeciwieństwie do job, który jest policzalny. Oznacza to, że w przypadku work nie używamy liczby mnogiej.

 • He’s had many jobs in his life.
 • He’s had many works in his life.

Kolejną implikacją powyższego zjawiska będzie to, że przy rzeczowniku work nie zastosujemy przedimka nieokreślonego a:

 • It’s so difficult to find work these days!
 • It’s so difficult to find a work these days!

Odwrotnie sprawa wygląda z job – tutaj zawsze wymagany będzie a lub the.

 • I have a job for you.
 • I have job for you.

Teraz przejdźmy do różnic znaczeniowych. Work to praca rozumiana jako zawód, ale też miejsce pracy. Dlatego też w języku angielskim używamy tego słowa w wielu codziennych wyrażeniach.

 • Matt went to work. (Matt poszedł do pracy).
 • She’s at work. (Ona jest w pracy).
 • They are out of work. (Oni są bez pracy). 

W powyższych sytuacjach nie możemy użyć job w celu zastąpienia work.

 • Matt went to job.
 • She’s at job. 
 • They are out of job.

Job jest najczęściej stosowane w przypadku konkretnego zajęcia, zawodu lub stanowiska pracy, za które jesteśmy wynagradzani.

 • It’s my job, not yours. (To moje zadanie / praca, nie twoje).
 • We have a job for you. (Mamy zadanie / pracę dla ciebie).

Z tego powodu, kiedy zostajemy zwolnieni z pracy, powiemy: I lost my job. Jednakże, w trakcie szukania pracy możemy powiedzieć zarówno I’m looking for a job, jak I’m looking for work.

Podsumowując, słowo work ma dużo szersze znaczenie i oznacza pracę w ogólnym sensie, ale także miejsce pracy czy obowiązki zawodowe. Job, z kolei, odnosi się głównie do konkretnego zajęcia lub stanowiska.

Jeśli macie jakieś jeszcze jakieś wątpliwości dotyczące tego zagadnienia, śmiało dajcie nam znać w komentarzu, a my postaramy się odpowiedzieć na wszelkie pytania. Do zobaczenia za tydzień!